Partners in High Tech:
Erasmus + KA2 projesi olan “Partner in High Tech” İspanya Jaen kentinde bulunan Santa Catalina de Alexandria Okulunun koordinatörlüğünü üstlendiği, 2016-2018 yıllarını kapsayan ve halen yürütülmekte olan, Avrupa Birliği destekli bir öğrenci hareketliliği projesidir.
Bu projeye Türkiye’den ABC Lisesi, İngiltere’den The Whitby High School, Hollanda’dan 2College Durendael ve İtalya’dan Gaio Valerio Liceo Catullo ortak olarak katılmaktadır. Projemizin amacı Avrupa ülkelerindeki teknolojik gelişmeleri tanımak ve eğitimdeki iyi uygulamaları mümkün olduğunca çok öğrenci hareketliliği aracılığıyla tanıtmak ve yaygınlaştırmaktır.
Şimdiye kadar İspanya, Hollanda ve İngiltere hareketlilikleri tamamlanmıştır. 2018 Mart ayında İtalya hareketliliği planlanmaktadır ve haziran ayında ABC Lisesinde yapılacak olan Transnational Meeting ile projemiz son bulacaktır.