2019 Öğrenci Seçme Sınavına Başvurmak içinTıklayın

ABC Lisesi öğrencileri bu sene ikincisi düzenlenen ABC MUN ‘18 konferansında “Sürdürülebilir Gelişim Hedefler” i doğrultusunda – İklim Değişikliği – Sürdürebilir Enerji – İnsan Hakları konularını tartıştılar. ‘Sizin sesiniz, sizin eylemleriniz, sizin enerjiniz değişimin katalizörü olacaktır.’ Yeni tartışma konuları ve çözüm önerilerinizle ABC MUN ’19 da görüşmek üzere.